เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

ทัวร์กัมพูชา 8 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ทัวร์โค๊ด WETR190215
ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบใหญ่ที่สุดของเอเชีย ชมโชว์ระบำอัปสรา พักหรู 4 ดาว
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เสียมเรียบ–ล่องเรือโตนเลสาบ–ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม–ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม–ปราสาทบันทายศรี–ปราสาทบายน–ปราสาทตาพรหม–นครวัด–ไนท์มาร์เก็ต-ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม–ศูนย์ฝึกวิชาชีพ–วัดทไม–ร้านเครื่องเงิน+เพชร
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.