เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

ทัวร์อินโดนีเซีย-บาหลี 24 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์บาหลี : เกาะสวรรค์บาหลี [ซาลามัต...บาหลี]

ทัวร์โค๊ด WETR190305
เยือนดินแดนอัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย เกาะบาหลี สุดโรแมนติกดินเดอร์ชมพระอาทิตย์ตกดิน หาดจิมบารัน ชมระบำบารองแดนซ์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วิหารกลางทะเล ทานาล็อต และวัดหลวง เบซากีห์
ซีฟู๊ดสไตล์บาหลี
-บาหลี -เกาะสวรรค์ -วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ -ตลาดปราบเซียน -ทานาล็อต -นาขั้นบันได -บาราองแดนซ์ -เบซากีห์ -วัดหลวง -จิมบารัน -พระอาทิตย์ตกดิน -สวนพระวิษณุ -วัดอูลันดานู -หมู่บ้านคินตามณี -BALI -ISLAND
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

BALI ISLAND เกาะบาหลี อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย

ทัวร์โค๊ด WETR190192
ตระการตาเกาะบาหลีอัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย วิหารกลางทะเลทานาล็อต ชมวัดหลวงเบซากีห์ พิเศษ!! ชมโชว์บาร็องแดนซ์ ดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน
เกาะบาหลี–สวนพระวิษณุ-วิหารอูลูวาตู–ชายหาดจิมบารัน-วิหารเทมภัคศิริงค์-ตลาดปราบเซียน-หมู่บ้านคินตามานี-ภูเขาไฟบาตูร์-ทะเลสาบบาตูร์–วัดเบซากีห์ชมระบำบารอง แดนซ์-วัดเม็งวี-เทือกเขาเบดูกัล-วัดอุลัน ดานู-ทะเลสาบบราตัน–วิหารทานาล็อท-ย่านคูต้า เซ็นเตอร์–อนุสาวรีย์มหาภารตะ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์บาหลี บุโร พุทโธ

ทัวร์โค๊ด WETR190465
มหัศจรรย์บาหลี บุโรพุทโธ
อิ่มอร่อยกับ Seafood ริมหาดจิมบารัน
ชมมรดกโลก มหาเจดีย์บุโร สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.