เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

ทัวร์ลาว 18 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ลาว : สะบายดี หลวงพระบาง

ทัวร์โค๊ด WETR200202
ชมเมืองหลวงพระบาง ความคลาสสิกของเมืองมรดกโลก ธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตผู้คน ผสมผสานกันอย่างลงตัว ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ชมความสวยงามของน้ำตกตาดกวางสี/ถ้ำติง
หลวงพระบาง - พระธาติภูษี - ตลาดมืด - ทำบุญตักบาตรตอนเช้า – ตลาดเช้า - วัดแสนสุขขาราม - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช บ้านช่างไห่ - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี -พระราชวังหลวงพระบาง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,888 บ.

มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย

ทัวร์โค๊ด WETR200303
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.