เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

ทัวร์ลาว 19 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

มหัศจรรย์หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด WETR190171
ตระการตาน้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง สักการะวัดเชียงทอง ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด - บ้านช่างฆ้อง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ - ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้านผานม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ทัวร์หลวงพระบาง ลาว

ทัวร์โค๊ด WETR190274
มหัศจรรย์ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย
3 วัน 2 คืน พักดี 4 ดาว วัดเชัยงทอง น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว พิเศษบายสีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง แถมฟรี ชุดสะบายดี
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ลาว เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด WETR190123
พานมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนัยว พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง แถมฟรี!! ชุดสะบายดี
เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี- วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน- ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.