เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

ทัวร์พม่า 268 พีเรียด จาก 14 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ เดือนมิถุนายน

ทัวร์โค๊ด WETR190252
ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
ชาบู
เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
เดินทางช่วง
 NOK Airlines
1วัน 0คืน / เริ่มเพียง 2,992 บ.

ทัวร์พม่าวันเดียว ไหว้พระ7 วัด

ทัวร์โค๊ด WETR190242
ทัวร์เที่ยวพม่า ไหว้พระ 7 วัด บินเช้ากลับดึก เที่ยวเต็มทั้งวัน
สลัดกุ้งมังกร เป็ดย่างปักกิ่ง
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี-พระหินอ่อน
เดินทางช่วง
 NOK Airlines
1วัน 0คืน / เริ่มเพียง 3,990 บ.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ วัดดัง SUPER SHOCK ถูกและดี

ทัวร์โค๊ด WETR190187
พาท่านไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง อลังการเจดีย์ชเวดากอง สักการะเทพทันใจ อิ่มบุญตลอดทริป
สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ–ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
 NOK Airlines
1วัน 0คืน / เริ่มเพียง 4,999 บ.

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน ย่างกุ้ง

ทัวร์โค๊ด WETR190255
พม่า อินทร์แขวน+9 วัดดัง 2 วัน 1 คืน เก็บครบไฮไลท์ “ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน”
เปิดใหม่สู่เส้นทางตำนาน “สมเด็จพระนเรศวร” สักการะพระเจดีย์แฝด “โจงตู่พญา” 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “พระธาตุไจทีโย” พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “มหาเจดีย์ชเวดากอง” และ “พระธาตุมุเตา” (เจดีย์ชเวมอดอร์) ตักบาตรพระสงฆ์ 400 กว่ารูป วัดไจ้คะวาย และขอพระ องค์เทพทันใจ,เทพกระซิบ เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
3 ดาว
เดินทางช่วง
 NOK Airlines
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 7,777 บ.

ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

ทัวร์โค๊ด WETR190220
ชมเจดีย์ชเวมอดอร์ เจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน สักการะพระนอนตาหวาน ขอพรเทพทันใจ พักหรูอยู่ 5 ดาว
เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,900 บ.

โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

ทัวร์โค๊ด WETR190210
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวและชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นั่งเรือชมพระเจดีย์เยเลพญา ร่วมตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ขอพรพระเทพทันใจและเทพกระซิบ ชอปปิงตลาดสก๊อตตลาดเก่าแก่ของพม่า
กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
5 ดาว
เดินทางช่วง
 NOK Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.

ทัวร์พม่า : LUCKY MANDALAY BAGAN

ทัวร์โค๊ด WETR180187
มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี ชมวิว ป่าทะเลย์เจีดีย์ 4,000 องค์
เมนูกุ้งแม่น้ำ
เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ-เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์ - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน

ทัวร์โค๊ด WETR190015
สุดฟินนั่งกระเช้าขึ้นเขา พัก 5 ดาวย่างกุ้ง พักอินทร์แขวน 1 คืน นำท่านนมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์เจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี สักการะพระนอนยิ้มหวาน พาท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า สักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่า อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
กุ้งแม่น้ำเผา ชาบูซีฟู้ด จัดเต็มบุฟเฟ่ต์นานาชาติจากโรงเเรม ระดับ 5 ดาว
ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน -โบตาทาวน์ -เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระ 4 ทิศ -ไจ๊ปุ่น
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

MYANMAR LUXURY ย่างกุ้ง หงสาวดี นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน

ทัวร์โค๊ด WETR190195
สุดฟินนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา พัก 5 ดาวย่างกุ้ง พักอินทร์แขวน 1 คืนพา สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ตระการตาพระธาตุอินทร์แขวน ขอพพรเทพทันใจ ชมพระนอนตาหวานพระที่สวยงามที่สุด ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
กุ้งแม่น้ำเผา ชาบุซีฟู้ด จัดเต็มบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เมืองย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา-ไจ้ทีโย-คิมปูนแคมป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน- วัดไจ้คะวาย-เมืองหงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-ช้อปปิ้งตลาดสก็อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เมืองย่างกุ้ง-เจดีย์คาบาเอ-พระเจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน–วัดงาทัตจี
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน สักการะ 2 มหาบูชาสถาน

ทัวร์โค๊ด WETR190232
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี
กุ้งแม่น้ำเผา
มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม-พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม