เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

ทัวร์ไต้หวัน 609 พีเรียด จาก 40 โปรแกรม

Loading...

ZTPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

ทัวร์โค๊ด WETR191475
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,878 บ.

มหัศจรรย์ Taiwan บินคุ้ม...เที่ยวคุ้ม...ราคาคุ้ม

ทัวร์โค๊ด WETR191283
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติง
เมนูปลาประธานาธิบดี
ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง•ไถจงไนท์มาเก็ต•ล่องเรือสุริยันจันทรา• วัดเสวียนกวง •วัดเหวินหวู่•ชิมชาอู่หลง•ตึกไทเป 101 • สร้อยสุขภาพ •ตลาดปลาไทเป•ร้านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว•ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น•ศูนย์เครื่องสำอาง•อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค• ซีเหมินติง•มิฮายาร่าไอศกรีม
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.

ไต้หวัน : หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโกจุใจตัวพ่อ

ทัวร์โค๊ด WETR190923
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆกับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาเก็ต
บุฟเฟ่ต์ชาบูไตหวัน+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู๊ด
เถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง – ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น–ร้าน เครื่องสำอาง– ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,878 บ.

ไต้หวัน : หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโกสละโสดตัวแม่

ทัวร์โค๊ด WETR190797
ไหว้พระขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวันที่คนโสดต้องห้ามพลาด ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งไนท์มาเก็ต ปล่อยโคมขงหมิง
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน + เสี่ยงหลงเปา + ซีฟู๊ดไต้หวัน
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง– หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป– วัดเสียไห่เฉิงหวง– ร้านพายสับปะรด– ร้านสร้อยสุขภาพ– วัดหลงซาน– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น –ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 –ซีเหมินติง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

ZTPE05 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]

ทัวร์โค๊ด WETR191422
ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

มหัศจรรย์ TAIPEI อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ทัวร์โค๊ด WETR190488
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตระการตาอุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง พิเศษ!!! ปล่อยโคมผิงซี
ชาบูหมาล่าบุฟเฟ่ต์+ซีฟู๊ด+เสี่ยวหลงเปา
ไถจง-บ้านสายรุ้ง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ร้านใบชา-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101-ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง-ถนนคนเดินซีเหมินติง-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว เลสโกตัวพ่อสุดฮิต

ทัวร์โค๊ด WETR190804
บินตรงสู่ไทจง สัมผัสมนต์เสน่ห์ไต้หวัน เซลฟี่กับที่ท่อเงที่ยวสุดฮิต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันตันทรา กิน เที่ยว ช้อป สุดฟินที่ไทเป
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน + ซีฟู๊ดไต้หวัน
ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ตลาดปลาไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยสุขภาพ –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง - ร้านพายสับปะรด – หนานโถว – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –CONA’S CHOCOLATE CASTLE – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,878 บ.

Hello Taiwan : ไทเป ไทจง เหย๋ลิ่ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยาจันทรา

ทัวร์โค๊ด WETR190620
เที่ยวชมอุทยานเหย๋ลิ่ว สัมผัสทะเลสาบสุริยันจันทรา พักไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน โรงแรมอาบน้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เวี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ดิวตี้ฟรี - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ตึกไทเป101 -ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

มหัศจรรย์ TAIPEI

ทัวร์โค๊ด WETR190469
เที่ยว 2 อุทยาน เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อลังการอนุสรณ์เจียงไคเข็ค
เมนูปลาประธานาธิบดี+สเต็กจานร้อน+ซีฟู๊ด
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ชอปปิ้งซีเหมินติง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป

ทัวร์โค๊ด WETR190757
ไต้หวัน ไทจง ไทเป สวรค์นักชิม ดินแดนแห่งธรรมชาติ
ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101- ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง – ซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต -Duty Free – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - ชมการแสดงขับร้องเพลงพื้นเมือง – ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า (สูตรต้นตำรับ) – วัดกวนอู – เยี่ยมชมโรงงานผลิตชา – ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต -
3 ดาว
เดินทางช่วง
18 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 40 โปรแกรม