เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

ทัวร์ไต้หวัน 7 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

TAIWAN : TAIWAN SO COOL

ทัวร์โค๊ด WETR200152
เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101 ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าท์เลท
หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซิเหมินติง - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป101 – เอาท์เล็ทมอลล์
ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,เมนูนึ่งจักรพรรดิ,สเต็กสลัดบาร์ไต้หวัน,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.