เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

ทัวร์ตุรกี 42 พีเรียด จาก 8 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ตุรกี ไปธุระ...ที่ตุรกี

ทัวร์โค๊ด WETR190254
เสน่ห์แห่ง . . ตุรกี . . ดินแดน 2 ทวีป ANKARA ► เมืองหลวงตุรกี .. มหัศจรรย์ปรากฎการ์ณธรรมชาติทะเลเกลือ CAPPADOCIA ► เมืองมรดกโลก .. อดีตเมืองภูเขาไฟ .. ชมเมืองหินแปลกตา ISTANBUL ► เมืองใหญ่สุดของตุรกี . พิพิธภัณฑ์พระราชวังท็อปกาปิ . สุเหร่าสีน้ำเงิน . เซ็นต์โซเฟีย
เมืองอังการา – เมืองคัปปาโดเกีย – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านอวานอส – Belly Dance Show- ขึ้นบอลลูนชมเมือง – โรงงานพรม+โรงงานอัญมณี – เมืองอังการา – ทะเลสาบเกลือ – สุสานอะตาร์เติร์ก -ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) – จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต – สุเหร่าสีน้ำเงิน – พิพิธภัณฑ์พระราชวังท็อปกาปิ – เซ็นต์โซเฟีย – ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง – สไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market)
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Mahan Air
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,991 บ.

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู Turkey Supreme

ทัวร์โค๊ด WETR190246
ทัวร์ตุรกี TURKEY SUPREME
พิเศษ พัก 4 ดาว นอนโรงแรมถ้ำ 2 คืน
บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ร้านเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า -พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.

ทัวร์ตุรกี BEST EVER

ทัวร์โค๊ด WETR190247
ขายดีจนต้องเปิดเพิ่ม ทัวร์ตุรกี เช็คอินที่เที่ยวใหม่ เวนิสแห่งตุรกี ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพันที่ คัปปาโดเกีย
ตุรกี เมืองม้าทรอย โบสถ์สีน้ำเงิน วิหารฮาเจียโซเฟีย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.

ทัวร์ตุรกี Turkey good deal

ทัวร์โค๊ด WETR190248
ทัวร์ตุรกี TURKEY GOOD DEAL บินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+บินภายใน 1 ขา
ชมความงดงามปราสาทปุยฝ้าย ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพันที่ คัปปาโดเกีย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 29,999 บ.

ทัวร์ตุรกี : อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด WETR190152
- ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - ความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้ายที่คัปปาเกีย - นครใต้ดินชาดัค - ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองซาแฟรนโบลู
เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน -เมืองบูร์ซา-Grand Mosque-Green Tomb-เมืองอิชเมียร์ -เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเมืองคัปปาโดเกีย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 31,999 บ.

มหัศจรรย์ TURKEY เที่ยวดินแดนสองทวีป บินตรงสู่อิสตันบลู 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด WETR190151
นั่งบอลลูนชมวิวคัปปาโดเกีย พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมโชว์ Belly Dance พิเศษ!! ฤดูกาลลิ้มรสเชอร์รี่จากสวน แวะถ่ายรูปม้าเมืองทรอย ตระการตาปามุคคาเล ระเบียงน้ำพุร้อน แวะถ่ายรูป ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับสองของตุรกี ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส ชมความงามของชมพระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งณสไปซ์มาเก็ตเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ยาว นาน ถึง 350 กว่าปี
เมืองชานักกาเล - เมืองโบราณทรอย - ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน - เมืองไอวาลิค - คุชาดาสึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - ฟาร์มเชอรี่ - พิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคอนย่า - สถานนีคารวาน - เมืองคัปปาโดเกีย•พิพิธภัณฑ์เกอเรเม-นครใต้ดินคาดัค - โชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance - นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน) - ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ - โรงงานเซรามิค จิวเวอรี่เมืองอังการ - ทะเลสาบน้ำเค็ม - กรุงอังการา - สุสานอาตาเตริ์ก - กรุงอังการา - นครอิสตันบูล- ฮายาโซฟีอา- พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ช่องแคบบอสพอรัส - บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม - ชมพระราชวังทอปกาปึ- สไปซ์มาเก็ต
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 34,900 บ.

มหัศจรรย์ตุรกี เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

ทัวร์โค๊ด WETR190229
มหัศจรรย์ตุรกี เดือน พ.ค.-มิ.ย พิเศษฤดูกาลลิ้มรสเชอรี่จากสวน
ตุรกี • อิสตันบูล-เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย• ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน • เมืองไอวาลิค-คุชาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • ปามุคคาเล-พิธภัณฑ์เมฟลานา
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 34,900 บ.

มหัศจรรย์ตุรกี อิสตันบูล

ทัวร์โค๊ด WETR190230
มหัศจรรย์ตุรกี ชมดินแดน 2 ทวีป นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิหารเซยต์โซเฟีย ชมม้าไม้เมืองทรอย
พักโรงแรมถ้ำ ชมระบำหน้าท้อง ล่องเรือบอสฟอรัส
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.