เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

ทัวร์ภาคกลาง 97 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า

ทัวร์โค๊ด WETR190597
ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า
วันแรก กรุงเทพฯ - จ.เพชรบูรณ์ - พระตำหนักเขาค้อ – พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - พิโน่ลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว วันที่สอง ภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า - ผาชูธงและลานหินปุ่ม - ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ
เดินทางช่วง
 รถตู้
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 3,900 บ.

ทัวร์เขาค้อ ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ทัวร์โค๊ด WETR190273
กล้าไหมวัยรุ่น ชวนเดอะแก๊งค์ ครั้งหนึ่งในชีวิต ต้องมาพิชิต ล่องแก่งน้ำเข็ก
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-เขาค้อ-พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก-พิโน่ ลาเต้-พระธาตุผาซ้อนแก้ว วันที่2: ล่องแก่งลำน้ำเข้ก-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ-ศาลสมเด็จพระนเรศวร-กรุงเทพฯ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 รถตู้
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 4,700 บ.

ทัวร์ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย

ทัวร์โค๊ด WETR190525
🍀🍀 ทัวร์ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย🍀🍀
ทัวร์ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย
3 ดาว
เดินทางช่วง
 รถตู้
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 4,900 บ.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์โค๊ด WETR190526
🍀🍀ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว จ.น่าน🍀🍀
วันแรก กรุงเทพฯ - อ.นาน้อยจ.น่าน วันที่สอง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เฮือนฮังต่อ - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น -ร้านขนมหวานป้านิ่ม - อ.ปัว - ร้านลำดวน - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล วันที่สาม ชุมชนไทลื้อ - อ.เมืองน่าน – วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 รถตู้
3วัน 1คืน / เริ่มเพียง 4,900 บ.

ทัวร์เขาค้อทุ่งแสลงหลวงภูทับเบิกภูหินร่องกล้า

ทัวร์โค๊ด WETR190598
ทัวร์เขาค้อทุ่งแสลงหลวงภูทับเบิกภูหินร่องกล้า 3 วัน 2 คืน (VAN)
กรุงเทพฯ - อ.เขาค้อจ.เพชรบูรณ์ - พิโน่ลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ผาชูธงและลานหินปุ่ม - เขาค้อ - Route 12 - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - พระตำหนักเขาค้อ-น้ำตกศรีดิษฐ์ - แทนรักทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) - ไร่กำนันจุล
เดินทางช่วง
 รถตู้
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 6,900 บ.

ทัวร์น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก

ทัวร์โค๊ด WETR190530
น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
วันแรก กรุงเทพฯ - จ.น่าน วันที่สอง น่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ -วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน - วัดหนองบัว - อ.ปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ร้านลำดวนผ้าทอ - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล วันที่สาม อ.ปัว - น่าน - เฮือนฮังต่อ - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - แพร่ - คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ - วัดพงษ์สุนันท์ วันที่สี่ แพร่ - วนอุทยานแพะเมืองผี - บ้านทุ่งโฮ้ง - วัดพระธาตุช่อแฮ - พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง - พระธาตุสุโทนมงคลคีรี - อุตรดิตถ์ - อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองลับแล - วัดพระแท่นศิลาอาสน์ - พิษณุโลก วันที่ห้า พิษณุโลก - กรุงเทพฯ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 รถตู้
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 8,500 บ.