เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน

รหัสสินค้า: WETR190015
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน

  • สุดฟินนั่งกระเช้าขึ้นเขา พัก 5 ดาวย่างกุ้ง พักอินทร์แขวน 1 คืน นำท่านนมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์เจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี สักการะพระนอนยิ้มหวาน พาท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า สักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่า อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
  • ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน -โบตาทาวน์ -เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระ 4 ทิศ -ไจ๊ปุ่น
  • กุ้งแม่น้ำเผา ชาบูซีฟู้ด จัดเต็มบุฟเฟ่ต์นานาชาติจากโรงเเรม ระดับ 5 ดาว
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
25 พ.ค. 62 - 23 ก.ย. 62 ( 49 ช่วงวันเดินทาง )

โปรแกรมเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - รับจอง 15
26 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - รับจอง 15
30 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - รับจอง 15
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - รับจอง 15
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - รับจอง 15
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - รับจอง 15
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - รับจอง 15
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - รับจอง 15
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
16 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
28 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - รับจอง 15
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - รับจอง 15
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - รับจอง 15
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - รับจอง 15
11 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - รับจอง 15
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - รับจอง 15
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - รับจอง 15
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - รับจอง 15
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - รับจอง 15
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - รับจอง 15

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน