เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน เลทโก สาวงาม...บานาฮิลส์

รหัสสินค้า: WETR190138
เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน เลทโก สาวงาม...บานาฮิลส์

  • พักบานาฮิลล์ 1 คืน ชม 2 เมืองมรดกโลก ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ตระการตาสะพานมังกร สะพานมือ สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
  • เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค -บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง -เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน
  • เมนูซีฟู้ด + บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เดินทางช่วง
25 พ.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 ( 40 ช่วงวันเดินทาง )

โปรแกรมเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - รับจอง 15
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - รับจอง 15
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - รับจอง 15
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - รับจอง 15
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - รับจอง 15
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - รับจอง 15
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - รับจอง 15
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - รับจอง 15
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - รับจอง 15
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - รับจอง 15
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 15,999 20,499 แสดง - รับจอง 15
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - รับจอง 15
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - รับจอง 15
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15
29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - รับจอง 15

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน เลทโก สาวงาม...บานาฮิลส์
เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน เลทโก สาวงาม...บานาฮิลส์
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน