เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

ทัวร์เกาะหมาก ตราด จันทบุรี

รหัสสินค้า: WETR190529
ทัวร์เกาะหมาก ตราด จันทบุรี

  • 2TH106: ทัวร์เกาะหมาก ตราด จันทบุรี 3 วัน 2 คืน (VAN)
  • วันแรก กรุงเทพฯ - จ.ตราด - เกาะหมาก - นั่งรถรางเที่ยวรอบเกาะ - สะพานสู่ฝัน - พิพิธภัณฑ์เกาะหมาก - จุดชมวิว Cococape Resort วันที่สอง เกาะหมาก - เกาะขาม - พายเรือคายัคข้ามเกาะ - อิสระเล่นน้ำ วันที่สาม เกาะหมาก - จ.ตราด - จ.จันทบุรี - กรุงเทพฯ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.ค. 62 - 12 ม.ค. 63 ( 25 ช่วงวันเดินทาง )

โปรแกรมเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 8,500 10,000 แสดง - รับจอง 9
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - รับจอง 9
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 8,500 10,000 แสดง - รับจอง 9
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - รับจอง 9
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - รับจอง 9
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 7,900 9,400 แสดง - รับจอง 9
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 7,900 9,400 แสดง - รับจอง 9
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 7,900 9,400 แสดง - รับจอง 9
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 7,900 9,400 แสดง - รับจอง 9
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 7,900 9,400 แสดง - รับจอง 9
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 8,500 10,500 แสดง - รับจอง 9
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - รับจอง 9
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 8,500 10,500 แสดง - รับจอง 9
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 8,500 10,500 แสดง - รับจอง 9
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 8,500 10,500 แสดง - รับจอง 9
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 8,500 10,500 แสดง - รับจอง 9
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 8,500 10,500 แสดง - รับจอง 9
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 8,500 10,500 แสดง - รับจอง 9
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - รับจอง 9
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 8,500 10,500 แสดง - รับจอง 9
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 8,500 10,500 แสดง - รับจอง 9
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - รับจอง 9
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - รับจอง 9
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 8,900 10,900 แสดง - รับจอง 9
10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 8,500 10,500 แสดง - รับจอง 9

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาะหมาก ตราด จันทบุรี
ทัวร์เกาะหมาก ตราด จันทบุรี
ราคาเริ่มต้น 7,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน