เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

KOREA : โซล เอเวอร์แลนด์ แดนโอปป้า

รหัสสินค้า: WETR190623
KOREA : โซล เอเวอร์แลนด์ แดนโอปป้า

  • สนุกสนานไปกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เที่ยวชมป้อมปราการฮวาซอง ใส่ชุดฮันบกเรียนทำข้าวห่อสาหร่าย อลังการโซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งทงแดมุน-ย่านเมียงดง
  • ทะเลสาบมาจัง-โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA – ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนทำกิมจิ-โซลทาวเวอร์ - COSMETIC - ช็อปปิ้งทงแดมุน - ศูนย์โสมเกาหลี-น้ำมันสนเข็มแดง-บลูเฮาส์+พระราชวังชางด๊อก-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-โรงงานพลอยอเมทิส-KING’S CROSS CAFE - ย่านฮงแด - ฮุนไดเอ้าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 ( 62 ช่วงวันเดินทาง )

โปรแกรมเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
2 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
3 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
6 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
7 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25
8 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25
9 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - รับจอง 25
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25
13 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
14 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
15 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
16 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
17 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
20 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
21 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
22 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
23 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
24 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
27 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
28 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25
29 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
30 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
31 ส.ค. 62 - 5 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
3 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
4 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
5 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
6 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25
8 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25
10 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
11 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
13 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
14 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25
17 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
18 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
19 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
20 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
24 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
25 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
26 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
27 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - รับจอง 25
28 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25
1 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25
2 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - รับจอง 25
3 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - รับจอง 25
4 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25
5 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25
8 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25
9 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - รับจอง 25
10 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - รับจอง 25
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - รับจอง 25
12 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - รับจอง 25
13 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - รับจอง 25
16 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25
17 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - รับจอง 25
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - รับจอง 25
22 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - รับจอง 25
23 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - รับจอง 25
24 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25
25 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - รับจอง 25

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

KOREA : โซล เอเวอร์แลนด์ แดนโอปป้า
KOREA : โซล เอเวอร์แลนด์ แดนโอปป้า
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน